lista biegłych sądowych poznań

Jakie wymagania musi spełnić kandydat na biegłego sądowego?

Kandydat na biegłego sądowego musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra sprawiedliwości. Najważniejszym wymogiem dotyczącym rzetelności biegłego jest, żeby biegły był osobą posiadającą specjalistyczną wiedzę i wykształcenie w danej dziedzinie. Ponadto kandydat na biegłego musi mieć ukończone 25 lat i korzystać z pełni praw obywatelskich.

Wymagania wobec opinii biegłych sądowych oprócz spełnienia wymogów formalnych dotyczą rzetelności oraz profesjonalizmu podczas przygotowywania opinii. Jest to szczególnie ważne, ponieważ opinia często wspiera decyzję sądu podczas wydawania wyroku. Sama opinia składa się ze sprawozdania oraz wniosków. To w nich znajdują się dokładne informacje z przebiegu przeprowadzonej analizy. Jako uzupełnienie opinii dołączone są również zdjęcia przedmiotów oraz efektów eksperymentu.

Na podstawie przeprowadzonego przez biegłego badania można jasno określić czy w zbrodni został wykorzystany przedmiot, który stanowi narzędzie popełnionego przestępstwa. Ponadto opinia biegłego jest istotnym dowodem w sprawie, który musi być poparty prawdziwymi argumentami. Ważne jest skupienie się na faktach. Dlatego biegły przygotowujący opinię może zostać przesłuchany przez sąd podobnie jak osoby, które brały udział w przeprowadzanych badaniach.

Biegły sądowy powoływany jest przez przez sąd w oparciu o dokument jakim jest lista biegłych sądowych. Poznań, Wrocław oraz inne miasta dysponują listami biegłych, które znajdują się w poszczególnych sądach. Dostęp do takiej listy jest możliwy poprzez odwiedzenie strony internetowej sądu lub w sekretariacie. Innym sposobem na znalezienie biegłego sądowego jest serwis Znajdzbieglego, w którym publikowane są sylwetki biegłych sądowych. Wyszukiwarka dostępna na stronie pozwala znaleźć biegłego sądowego po wybraniu miasta oraz specjalizacji, która nas interesuje. Dzięki temu możemy znaleźć biegłego sądowego bez wychodzenia z domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *