przedszkole niepubliczne warszawa

Edukacja przedszkolna w grupie 3-latków

Przedszkole już dawno przestało pełnić tylko funkcję opiekuńczą. Skończyły się czasy, kiedy placówki tego rodzaju były tylko „przechowalnią” dzieci pod nieobecność rodziców. Dzisiaj są to prężnie działające jednostki, które oprócz opieki nad kilkulatkami oferują też specjalne programy kształcenia. Przedszkola są instytucjami, które mają przygotować dzieci do pójścia do szkoły, nie tylko w sferze rozwoju intelektualnego, ale również edukacyjnego.

Każdego roku MEN wytycza standardy kształcenia dzieci, zgodnie z którymi przedszkola muszą prowadzić zajęcia. Zaletą przedszkoli prywatnych jest natomiast fakt, iż oprócz programu obowiązkowego, prowadzą one zajęcia dodatkowe, często funkcjonują tam autorskie programy, które jeszcze lepiej wpływają na rozwój dzieci.

3-latki uczą się przede wszystkim podczas zabawy. Edukacja przedszkolna odbywa się wtedy przy wprowadzeniu zajęć, których celem jest usprawnianie motoryki ruchowej oraz instrumentu mowy. Aby poznać oferty poszczególnych placówek, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło typu „przedszkole niepubliczne warszawa”. Dzięki temu można dowiedzieć się, jak funkcjonuje każdy dzień w tego rodzaju placówce. Dodajmy, że zajęcia edukacyjne odbywają się tam codziennie – organizowane są teatrzyki, specjalne pokazy, zapraszani są goście, dzięki którym dzieci mają szansę poznać otaczającą je rzeczywistość. Już w najmłodszej grupie przedszkolnej, dzieci mają zapewnione również lekcje języka angielskiego, rytmikę oraz zajęcia sprawnościowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *