robot spawający

Czy automatyzacja spawania jest bezpieczna?

W Polsce, podobnie jak na całym świecie, jednym z najczęstszych zastosowań robotów przemysłowych jest zrobotyzowane spawanie łukowe i punktowe. Robotyzacja spawania zapewnia polskim producentom kilka przewag konkurencyjnych. Co najważniejsze, czyni procesy produkcyjne bardziej produktywnymi, jednocześnie generując bardziej spójne spoiny o wyższej jakości i zmniejszając ilość odpadów. Roboty spawalnicze umożliwiają również producentom zaradzenie obecnemu niedoborowi wykwalifikowanych spawaczy.

Roboty spawające a bezpieczeństwo w zakładach produkcyjnych

Eliminując czynnik ludzki z procesu spawania, robot spawalniczy Panasonic eliminuje zagrożenia dla operatora, takie jak porażenie prądem, narażenie na gazy i toksyczne opary oraz poparzenia rogówki oka. Jak na ironię, wraz z wdrożeniem tych robotów nowe zagrożenia zastąpiły stare – dlatego tak ważne jest, aby producenci przestrzegali najlepszych praktyk bezpieczeństwa podczas wdrażania programu, w którym robotyzacja spawania jest podstawą procesów.

Czy zrobotyzowane stanowisko spawalnicze jest bezpieczne?

Specjaliści od robotyki szybko zwracają uwagę, że chociaż wypadki przemysłowe z udziałem robotów i spawaczy-robotów zdarzają się, to są one rzadkie. Wypadki, w których bierze udział robot spawalniczy zwykle mają miejsce podczas nie rutynowych warunków pracy, takich jak:

  • programowanie,
  • konserwacja,
  • testowanie,
  • konfiguracja,
  • regulacja.

Mają więc zwykle miejsce wtedy, gdy pracownik tymczasowo znajduje się w obszarze roboczym. W większości przypadków automatyzacja spawania niesie niebezpieczeństwo wtedy, gdy zabezpieczenia są nieobecne, nieprawidłowo zainstalowane lub zostały ominięte przez pracownika.

Dlatego, jeśli stanowisko spawalnicze Panasonic ma być bezpieczne należy pamiętać, jak bardzo ważne jest, aby pamiętać o zmiennej ludzkiej. Niewłaściwie zaprojektowane wyposażenie bezpieczeństwa frustruje pracowników lub, co gorsza, prowadzi do fałszywego poczucia bezpieczeństwa, a to ostatecznie może prowadzić do wypadków. Jeśli chcesz by robot spawający podniósł poziom wydajności w Twoim zakładzie – nie zapominaj o tej kwestii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *